• Rysunki techniczne

    Jest to końcowy etap w projektowaniu. Rysunki zawierają wszelkie informacje dotyczące tego, jak zrealizować dany projekt. Nie zabraknie opisów materiałowych, kolorystycznych,  architektonicznych (informacje o dodatkowych lub wyburzanych ściankach działowych, rysunki schodów, detali, przeszkleń), projektów sufitów, oświetlenia, podłóg, punktów wodnych,  elektryki, mebli (związanych z zaprojektowaną przestrzenią). Oprócz tego, kompletna dokumentacja techniczna zawiera kosztorys i namiary na sklepy, w których można zakupić wybrane elementy projektu.

  • Nadzór autorski

    Dodatkowo opcją jest nadzór autorski nad realizacją, w celu kontroli jakości i zgodności wykonywanych prac z projektem.